Centrummanager

Stichting Centrummanagement Cuijk
Clemens Binkhorst
06 – 55344218

Postadres:
Postbus 370
5430 AJ  Cuijk

Rol centrummanager

Als centrummanager ben ik actief op zowel de voor- als de achtergrond voor het centrum van Cuijk. Juist op de achtergrond gebeurt heel veel aan voorbereidend werk wat helaas vaak niet zichtbaar is maar wel heel belangrijk. Het is luisteren, overleggen,  netwerken, een brug proberen te slaan of in ieder geval te verbinden met alle bij het centrummanagement betrokken partijen. Partijen zoals het centrummanagement bestuur, de centrumondernemers, de gemeente, werkgroepen, externe partijen.

Samen proberen we het centrum aantrekkelijker te maken om zo een beter economisch klimaat te realiseren.

Als centrummanagement zijn we aangesloten bij het retailplatform Brabant waar veel centrummanagers niet alleen een aantal keer per jaar van gedachten wisselen maar ook vanuit een collectieve gedachte zaken met elkaar proberen te regelen.

 

Hoofdtaken

  • De Centrummanager neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur en legt in deze vergaderingen verantwoording af van zijn/haar activiteiten, en die van de commissies;
  • De Centrummanager overlegt met het dagelijks bestuur voor de operationele zaken;
  • De Centrummanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuursbesluiten;
  • De Centrummanager werkt integer en zorgt voor een transparante verantwoording;
  • De Centrummanager vervult de rol van eerste gesprekspartner en bemiddelaar voor ondernemers, de gemeente en derden die betrekking hebben op het centrum. Door adequate ondersteuning moet dit er toe leiden dat er een goede samenwerking ontstaat tussen de diverse partijen;
  • De Centrummanager bewaakt de vastgestelde budgetten;
  • De Centrummanager is verantwoordelijk voor het tijdig presenteren van de begroting plus jaarplan voor het komende jaar aan het bestuur (jaarlijks voor 1 november);
  • De Centrummanager adviseert commissies bij de uitwerking van nieuwe ideeën en bij de uitvoering van evenementen en acties;
  • De Centrummanager stelt de jaarlijkse evenementenkalender op aan de hand van de input van de winkeliers;
Land van Cuijk