Veiligheid

Vanuit Centrummanagement Cuijk wordt er volop gewerkt aan de veiligheid voor u als centrumondernemer  en onze bezoekers.  Veiligheid is een breed begrip en wij zullen dan ook stapsgewijs de veiligheid stukje bij beetje gaan optimaliseren.

Op dit moment willen we echter de prioriteit leggen bij het aanpakken van ongewenste zaken waar we als ondernemer mee te maken hebben.
Denk hierbij aan: (poging tot) winkeldiefstal, ongewenst gedrag van personen die zich ophouden in het centrum en/of overlast bezorgen, of die ongewone belangstelling hebben voor uw koopwaar en roerende zaken zoals tassen etc., of zij die zich misdragen zowel verbaal als fysiek, vervuiling en vernieling. 

Daarnaast brengen we ook gevaarlijke en hinderlijke situaties in kaart, om hierop te kunnen anticiperen. Bovengenoemde zaken hebben ook de volle aandacht van politie en gemeentelijke handhaving waarmee we korte lijntjes onderhouden.

Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken die u als centrumondernemer graag anders zou willen zien, bij dezen nodigen we u ook van harte uit om uw mening te delen, want tenslotte zullen we er met z`n allen voor moeten zorgen dat Cuijk centrum aantrekkelijk blijft om te bezoeken en te ondernemen.

Tenslotte willen we u nog meegeven dat als u  iets ziet wat een onbehagelijk gevoel geeft niet te twijfelen maar direct actie te ondernemen, de politie is gebaat bij uw hulp en vraagt afhankelijk  de situatie te bellen met 0900-8844, bij zeer dringende gevallen natuurlijk 112.


Met vriendelijke groet,
Clemens Binkhorst

Centrummanager

Land van Cuijk