Herinrichting centrum Cuijk

Tijdens de werkzaamheden zijn alle winkels toegankelijk. Samen met de aannemer zullen we er alles aan doen de overlast te beperken tot een minimum.

Op dinsdag 19 september 2017 werd door alle betrokken partijen het startsein gegeven voor de herinrichting van de Grotestraat. Hiermee is het meerjarig project waarbij het centrum van Cuijk (o.a. de Grotestraat, Korte Molenstraat, Louis Jansenplein en Molenstraat) een geweldige facelift krijgt. Zo ontstaat nieuw elan en wordt het centrum nog aantrekkelijker om te winkelen of om uit te gaan.

Werk in uitvoering

Het werk aan de Grotestraat wordt in vier fasen uitgevoerd. Telkens wordt een straatlengte van ongeveer 150 meter aangepakt, te beginnen aan de zijde van de Deken van den Ackerhof. Stapsgewijs ‘schuift’ de herinrichting van de Grotestraat op tot aan de Markt. Er is ook rekening gehouden met archeologisch onderzoek, omdat de Grotestraat in dat opzicht een waardevol gebied is. Uiteraard worden belanghebbenden geïnformeerd als het werk vertraging oploopt. Hoe dan ook vragen aannemer en gemeente bij voorbaat uw begrip voor eventuele overlast tijdens of door het werk.

Wat gaat er gebeuren

De Grotestraat wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Loopstroken, parkeerplaatsen en de rijbaan worden uitgevoerd in gebakken klinkers. Van het begin tot het einde van de straat wordt een brede strook bestrating van graniet aangebracht, waarin het straatmeubilair en de bomen hun plek krijgen. Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds worden werkzaamheden uitgevoerd. Het rioolstelsel in de Grotestraat wordt verbeterd, door een vergroting van de buizen en de aanleg van een infiltratieriool om het regenwater in de bodem te laten infiltreren. Dit wordt gedaan onder archeologische begeleiding. Daarnaast gaat Brabant Water de waterleiding vervangen en wordt er glasvezel aangelegd. Ook in dat opzicht is de Grotestraat dan weer up-to-date. De straat wordt verfraaid met nieuw, robuust straatmeubilair met een link naar het Romeins verleden van Cuijk. Er worden nieuwe lichtmasten geplaatst en in het winkelgebied worden nieuwe bomen geplant.

Bestratingsmateriaal

Het centrum van Cuijk wordt opnieuw ingericht. Het gemeentebestuur gaat daarbij uit van een hoog ambitieniveau. Dat wil zeggen, er wordt gewerkt met bestratingsmateriaal van hoogwaardige kwaliteit en gebruik gemaakt van natuursteen. 

Reeks straatmeubilair Grotestraat

Ook worden er bijzondere lichtmasten geplaatst en het straatmeubilair (fietsenbeugels, prullenbakken, bankjes en dergelijke) krijgt een luxe uitstraling. De herinrichting van het centrum van Cuijk is een meerjarenplan. De uitvoering wordt uitgesmeerd over enkele jaren. Begonnen is in de Grotestraat in het najaar van 2017.

Archeologische vondsten

Kijk op de website van gemeente Cuijk voor een overzicht van alle bevindingen en vondsten rondom het archeologisch onderzoek in de Grotestraat in Cuijk.

Land van Cuijk