Herinrichting centrum Cuijk

Tijdens de werkzaamheden zijn alle winkels toegankelijk. Samen met de aannemer zullen we er alles aan doen de overlast te beperken tot een minimum.

Op dinsdag 19 september 2017 werd door alle betrokken partijen het startsein gegeven voor de herinrichting van de Grotestraat. Hiermee is het meerjarig project waarbij het centrum van Cuijk (o.a. de Grotestraat, Korte Molenstraat, Louis Jansenplein en Molenstraat) een geweldige facelift krijgt. Zo ontstaat nieuw elan en wordt het centrum nog aantrekkelijker om te winkelen of om uit te gaan.

Werk in uitvoering

Het werk aan de Grotestraat wordt in vier fasen uitgevoerd. Telkens wordt een straatlengte van ongeveer 150 meter aangepakt, te beginnen aan de zijde van de Deken van den Ackerhof. Stapsgewijs ‘schuift’ de herinrichting van de Grotestraat op tot aan de Markt. Er is ook rekening gehouden met archeologisch onderzoek, omdat de Grotestraat in dat opzicht een waardevol gebied is. Uiteraard worden belanghebbenden geïnformeerd als het werk vertraging oploopt. Hoe dan ook vragen aannemer en gemeente bij voorbaat uw begrip voor eventuele overlast tijdens of door het werk.

Wat gaat er gebeuren

De Grotestraat wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Loopstroken, parkeerplaatsen en de rijbaan worden uitgevoerd in gebakken klinkers. Van het begin tot het einde van de straat wordt een brede strook bestrating van graniet aangebracht, waarin het straatmeubilair en de bomen hun plek krijgen. Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds worden werkzaamheden uitgevoerd. Het rioolstelsel in de Grotestraat wordt verbeterd, door een vergroting van de buizen en de aanleg van een infiltratieriool om het regenwater in de bodem te laten infiltreren. Dit wordt gedaan onder archeologische begeleiding. Daarnaast gaat Brabant Water de waterleiding vervangen en wordt er glasvezel aangelegd. Ook in dat opzicht is de Grotestraat dan weer up-to-date. De straat wordt verfraaid met nieuw, robuust straatmeubilair met een link naar het Romeins verleden van Cuijk. Er worden nieuwe lichtmasten geplaatst en in het winkelgebied worden nieuwe bomen geplant.

Fase 2 en 3 : Louis Jansenplein en de Maasburg...

Ontwerp

De aankleding van het Louis Jansenplein en Maasburg volgt in hoofdlijnen de reeds uitgevoerde straten. De rijbaan en loopstroken krijgen een verharding van bruine stenen. De verschillende verkeersstromen worden begeleid door bandenlijnen van natuursteen. En het straatmeubilair zoals lichtmasten, zitbanken, fietsbeugels, afvalbakken en bomen worden gepositioneerd in een strip van natuursteen verharding. Het straatmeubilair is gelijk aan de reeds uitgevoerde straten. Verder wordt het plein opgewaardeerd met een waterkunstwerk.

Klimaatverandering & hittestress
Door de klimaatverandering is steeds meer behoefte en aandacht voor een groene leefomgeving.  Bij de herinrichting krijgen ook het Louis Jansenplein en de Maasburg een groenere uitstraling. In afwijking van de Grotestraat en Korte Molenstraat wordt een gedeelte van de natuursteen strip voorzien van een afwisselende beplanting van vaste planten, siergrassen en bollen. Ook zijn in vergelijking tot de eerdere plannen meer bomen toegevoegd. Meer groen zal een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling en leefbaarheid van de openbare ruimte

Planning

In week 6 van 2021gaat Infrascoop starten met de voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 15 februari worden de eerste stenen opgebroken. In overleg met de aannemer wordt gestart op twee locaties tegelijk. In de Maasburg, omdat daar nu de winkels nog deels gesloten zijn in verband met de Corona maatregelen. En aan de pleinzijde van de Maasburg, ter plaatse van de terrassen voor De Dom en de uitbreiding van het verhoogde terras bij Bakker Bart en ’t Heerehuys. Deze werkzaamheden worden voor 1 april afgerond!
Tijdens de werkzaamheden blijven de aangrenzende panden, inclusief de entree van het overdekte gedeelte van de Maasburg, te voet bereikbaar. Waarbij de aannemer een dusdanig looproute instelt dat de RIVM maatregelen gewaarborgd kunnen blijven.

Na 1 april zal de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten op het Louis Jansenplein, waarna de Jan van Cuijkstraat en de aansluiting in de Molenstraat volgen. Als laatste wordt de kruising van de Jan van Cuijkstraat met de Stationsstraat uitgevoerd. Deze kruising kan dan zo lang mogelijk worden gebruikt als omleidingsroute.

De werkzaamheden aan de riolering en verharding worden uiterlijk 30 juli opgeleverd. In oktober / november worden nog de bomen en overige beplanting, die voor begin april niet konden worden geplant, aangebracht.

Bestratingsmateriaal

Het centrum van Cuijk wordt opnieuw ingericht. Het gemeentebestuur gaat daarbij uit van een hoog ambitieniveau. Dat wil zeggen, er wordt gewerkt met bestratingsmateriaal van hoogwaardige kwaliteit en gebruik gemaakt van natuursteen. 

Reeks straatmeubilair Grotestraat

Ook worden er bijzondere lichtmasten geplaatst en het straatmeubilair (fietsenbeugels, prullenbakken, bankjes en dergelijke) krijgt een luxe uitstraling. De herinrichting van het centrum van Cuijk is een meerjarenplan. De uitvoering wordt uitgesmeerd over enkele jaren. Begonnen is in de Grotestraat in het najaar van 2017.

Archeologische vondsten

Kijk op de website van gemeente Cuijk voor een overzicht van alle bevindingen en vondsten rondom het archeologisch onderzoek in de Grotestraat in Cuijk.

Land van Cuijk