Werkgroepen

Binnen centrummanagement hebben we diverse werkgroepen. Een werkgroep pakt één  onderwerp aan en werkt die projectmatig uit.

Op dit moment zijn de onderstaande werkgroepen actief.

Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG)

AED locaties bepalen (via Wijkraad Cuijk Centrum)

Cuijk Kei Goed

Cuijk op zondag 'midwinter'

Land van Cuijk