Commissies

De centrummanager werkt in opdracht van het centrummanagement bestuur.

Binnen centrummanagement zijn er drie belangrijke termen. 
Stuurgroep | Commissies | Werkgroep

De centrummanager stuurt de stuurgroep aan.
De stuurgroep bestaat uit de voorzitters van de commissies.
Zij evalueren regelmatig en stellen daar waar nodig bij. 

Commissies zijn portefeuillehouder en operationeel verantwoordelijk.
Er zijn op dit moment commissies voor:

PR, Evenementen, Horeca, Cultuur (inclusief recreatie en toerisme), Support,
Vacant: Centrumontwikkeling, Retail

Een commissie (bestaande uit tenminste 2 personen, stelt haar eigen jaarplannen en budget op door de input vanuit haar  werkgroepen en stuurt deze werkgroepen ook aan.

Een werkgroep (bestaande uit tenminste 2 personen) , is een daadwerkelijk uitvoerende groep (van bijvoorbeeld een koopzondag, evenement of project) Zij rapporteren aan de commissie.

Klik hier voor het organisatieschema.

 

De commissies:

PR
De commissie verzorgt de promotie van ons centrum in de breedste zin van het woord.

Evenementen
De commissie stelt o.a de jaarlijkse evenementenkalender samen aan de hand van ervaring en input vanuit haar werkgroepen.

Horeca
De commissie verbind alle horeca gelegenheden in het centrum om samen op te treden tijdens de evenementen.

Cultuur, Recreatie en Toerisme
Deze werkgroep zorgt voor samenwerking met externe partijen op dit gebied.

Support
Deze commissie onderhoud de contacten met leden en derden die graag hand en spandiensten voor ons centrum willen doen.

Centrumontwikkeling
De commissie werkt via haar werkgroepen o.a aan de Centrumvisie, het herinrichtingsplan, het parkeerbeleid, de leegstand, centrumveiligheid

Retail
De commissie werkt aan het retailplan en zorgt dat de branchering in de gaten gehouden wordt. Zij heeft een stem in overlegorganen op lokaal en regionaal niveau; zowel bij de overheid als in de private sector.

Functiebeschrijving van de voorzitter van de commissie

Voorzitter kan zijn iedere persoon binnen de gemeente Cuijk die de doelstellingen van Stichting Centrummanagement onderschrijft.

Land van Cuijk