Corona | COVID-19 informatie

Ondersteuning nodig?

Na het lezen van alle nieuwsbrieven en het volgen van de links kan het zijn dat u toch nog met vragen blijft zitten. Geen nood, onderstaande drie afdelingen staan klaar om u te ondersteunen. U kunt hen rechtstreeks mailen of als u een van hen wilt spreken kan dat via het centrale nummer van de gemeente 0485 – 396600.

De gemeente is zich ervan bewust dat de corona periode voor vele ondernemers een lastige periode is. Om ondernemers kansen te bieden om hun businessmodel aan te passen en in te spelen op veranderingen in de markt is door de Regio Noordoost-Brabant het Future Fit programma opgezet. Future Fit is een programma waarmee ondernemers gratis ondersteund kunnen worden om uit de crisis te komen en zich voor te bereiden op de toekomst.

In de Regio hebben er al ruim 40 ondernemers deelgenomen en ze zijn enthousiast over het programma. Via https://futurefit.ondernemersliftplus.nl/ krijgt u alle relevante informatie over Future Fit, reacties van enkele deelnemers en hoe u meer informatie kunt opvragen of aanmelden voor deelname.

Zoals aangeven is de deelname aan het programma gratis voor de ondernemer. De provincie, partners van OndernemersLift+, waaronder AgriFood Capital en de gezamenlijke gemeenten uit de Regio Noordoost-Brabant, hebben het ticket al betaald. De wethouders Economische Zaken van de gemeenten in de Regio Noordoost Brabant ondersteunen het Future Fit programma.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbaar zijn. De WHOA maakt het mogelijk om zonder instemming van alle schuldeisers een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de nieuwe wet, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen.

Steeds meer ondernemers hebben het moeilijk in deze tijd van corona.
Wij helpen je om jouw onderneming financieel fit te laten worden of te blijven. Doe de korte test. Je krijgt direct een persoonlijk advies en ziet waar je terecht kunt voor hulp. Je hoeft het niet alleen te doen. Onderstaande partij staat voor je klaar.

Na het beantwoorden van een paar korte vragen ontvang je geheel gratis en vrijblijvend een zakelijk advies. Binnen 5 minuten weet jij hoe jouw onderneming er financieel voor staat.

Huurders

Komende week zal de gemeente een brief sturen naar de bij de gemeente bekend zijnde pandeigenaren om daar waar kan u te ondersteunen in deze zware periode. Deze brief zal komende week ook via een link op deze website geplaatst worden zodat u die ook voor u beschikbaar is.

Nieuwsbrief Economische zaken

Bent u al geabonneerd op de nieuwsbrief van economische zaken van onze gemeente? Nee? Doe dit wel, zodat u op de hoogte blijft van de economische ontwikkelingen.

Update 23 maart 2020:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.

 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.

 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.

 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

Update 19 maart 2020:

 

Winkelopeningstijden
Vanuit verschillende winkels bereiken ons vragen over de winkelopeningstijden. We begrijpen dat het aantal klanten in een bepaalde winkels, voornamelijk mode gerelateerd, schrikbarend is gedaald. En als u personeel in dienst heeft is er een overweging mogelijk om gebruik te maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en een aanvraag in te dienen voor arbeidstijdverkorting. Daarnaast biedt deze mogelijkheid uw personeel om voor hun kinderen te zorgen. Sluiting van winkels zal bijdragen aan het verminderen van verspreiding van het virus. Dus in die zin begrijpen wij de beperking van de openingstijden.

Als u echter zelfstandig ondernemer bent kunt geen gebruik maken van bovenstaande regeling en is het de vraag of beperking van openingstijden een voordeel op kan leveren.

Er zijn ook winkels die het juist druk hebben, zoals hobby en bouw gerelateerde winkels, drogisterijen, boekwinkels, enz. Het is dan ook niet verstandig om hier de openingstijden te beperken.

Advies
Een eensluidend advies is daarom niet mogelijk. Wel meent het centrum management dat gezien de meeste winkels in het centrum hebben aangegeven de koopavond te willen sluiten, het uit veiligheidsoverweging, goed is om alle winkels in het centrum vrijdag na 18.00 uur te sluiten. Uiteraard betreft het hier een advies en is elke ondernemer vrij en verantwoordelijk om de eigen openingstijden aan te passen.

Regelingen
Naast de reeds eerder genoemde regelingen in onze nieuwsbrief van 16 maart willen wij u nog wijzen op de volgende nieuwe regelingen

 • Uitstel aflossingsverplichting: de grootste banken in Nederland kennen nu een regeling waarbij een half jaar uitstel van betaling van leningen voor kleine ondernemers mogelijk is.
 • Qredits, een sociale kredietverstrekker voor bedrijven biedt ondersteuning voor aflossingsverplichtingen en rentekortingen voor een half jaar.
 • Instelling van een Noodloket door de overheid waar kleine ondernemers een bedrag van € 4000 kunnen krijgen: de voorwaarden hiervoor worden nog bekend gemaakt…

Website
Wij willen jullie graag wijzen op onze website www.cuijk.nu (via onderstaande knop) waar wij dit bericht en eerdere berichtgeving geplaatst hebben met de diverse links naar belangrijke websites.
Daarnaast verwijzen we u graag naar de website van de rijksoverheid.

Wijs uw klanten op uw eigen website, waar in geval van een “lockdown” van alle winkels toch boodschappen gedaan kunnen worden.

Het centrum management zal proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden, want de maatregelen volgen elkaar zeer snel op en het einde van deze periode is nog niet in zicht.

Wie ideeën heeft om de klandizie te behouden, waar het Centrummanagement bij kan helpen, die horen wij graag.

Update 15maart 2020:

Vanuit het centrummanagement adviseren wij u vooralsnog het volgende:

 

Het is vooralsnog niet nodig winkeltijden aan te passen.

Wij willen hier het RIVM, de Kvk, Inretail en de adviezen van de gemeente Cuijk, blijven volgen.

Zodra hier aanpassingen in komen zullen wij u hier ook over berichten.

Elk bedrijf is vrij om winkeltijden aan te passen.

Neem desgewenst contact op met uw branche organisatie.

 

Er zijn diverse regelingen voor het MKB waaronder:

 • Uitstel van betaling van belastingen: klik hier
 • Arbeidstijdverkorting volgens UWV:  klik hier
 • MKB krediet volgens de rijks dienst voor ondernemers klik hier

 

Houd omzet- en klantenaantal gegevens goed bij

 

Spreid indien mogelijk de arbeidstijden van de werknemers.

 

Werk veilig:      

 • Iedereen moet vaak de handen wassen
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Hoest en nies in de linkerarm en vraag dat ook van uw klanten
 • Houd zo mogelijk afstand, als het kan min. 1,50 meter
 • Maak toonbanken, klinken en alles wat klanten veel aanraken vaak schoon
 • Vraag klanten om te pinnen
 • Personeel met ziekteverschijnselen zal z.s.m. thuis moeten uitzieken.

Informatie over het coronavirus

KvK coronaloket

Het coronavirus raakt alle sectoren. De KvK begrijpt dat er nu veel op je afkomt. Het KVK Adviesteam staat klaar om je verder te helpen. Bij het Coronaloket kun je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of regelingen. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Bel 0800-2117

Land van Cuijk