Gemeente Cuijk

Gemeente Cuijk en de Stichting Centrummanagement Cuijk hebben een convenant getekend waarin staat dat beide partijen er gezamenlijk naar zullen streven de doelstellingen van de stichting na te leven.

Ter uitvoering van de ambities, genoemd in de doelstellingen wordt prioriteit gegeven aan de uitvoering van onderstaande thema’s:

Het convenant is op 1 januari 2013 van kracht geworden en is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Land van Cuijk