Voorwaarden voor Cuijk Kei Goed

 1. Uw inschrijving voor deelname aan de Cuijk Kei Goed geschiedt door het invullen en digitaal versturen van uw contactgegevens en na betaling via deze website aan de organisatie;
 2. De organisatie beoordeelt uw aanvraag op locatie en branchering en beslist of en waar er nog plaatst is voor deelname;
 3. Restitutie van uw inschrijfgeld kan alleen indien de organisatie de braderie voor aanvang heeft afgelast of indien uw aanvraag niet wordt geaccordeerd;
 4. De organisatie verzamelt alle inschrijvingen en beoordeelt deze op volgorde van binnenkomst;
 5. De organisatie beslist binnen een paar werkdagen na binnenkomst (tot uiterlijke inschrijfdatum) van uw inschrijving of deelname wordt geaccordeerd. In de laatste week voor het evenement ontvangt u een mail met uw standplaats en eventuele aanvullende informatie;
 6. De organisatie kan uw gegevens doorgeven aan de media t.b.v. promotie van het event;
 7. Verkoop van drank ONDER VOORBEHOUD en etenswaar ALTIJD in overleg met de organisatie;
 8. De deelnemer mag uitsluitend goederen en waren te koop aanbieden c.q. diensten of attracties aanbieden, geen dieren;
 9. Elke deelnemer kan zijn of haar kraam inrichten vanaf 08.30 uur en om 10.30 uur zijn kraam c.q. verkooppunt volledig ingericht en bemand te hebben;
 10. Auto’s en of andere vervoermiddelen dienen om 10.30 uur van het terrein verwijderd te zijn;
 11. Elke deelnemer draagt er zorg voor dat het rondom zijn kraam of verkooppunt netjes en ordelijk uit ziet en ruimt na afloop van het feest eventuele afval, papierresten e.d. rondom zijn kraam op. Tevens dient hij/zij er zorg voor te dragen dat eventuele bomen of andere beplanting niet wordt beschadigd;
 12. Vanuit sociaal oogpunt is gebruik van alcohol en/of drugs rondom de kraam niet toegestaan;
 13. De braderie tijdens Cuijk Kei Goed begint om 11.00 uur tot 17.00 uur, elke deelnemer is dan ook verplicht om zijn/haar kraam of verkooppunt tot 17.00 bemand en geopend te houden;
 14. De straten op het braderie parcours zijn voor het publiek, (Politie-Brandweer-Ambulance) en mogen op geen enkele wijze versmald worden door enigerlei uitbouw van uw kraam, verkoopwagen of dergelijke. De brandweer c.q. politie zal waarschijnlijk voor of tijdens de braderie een ronde over het parcours maken, dus let op, want u zou verwijderd kunnen worden;
 15. Indien een deelnemer zich niet houdt aan enige bepaling van dit reglement kan de organisatie hem het recht ontzeggen van (verdere) deelname aan het evenement  waarbij deze zijn stand / grondplaats (zonodig) onmiddellijk dient te ontruimen zonder enige teruggave van inschrijfgeld;
 16. Door het insturen van het aanvraagformulier wordt de deelnemer geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van dit reglement;
 17. Indien u een eigen wagen of tent heeft gelden dezelfde kosten per standplaats;
 18. De verstrekte huurkramen worden door de organisatie op de locatie neergelegd en in elkaar gezet;
 19. De kramen zijn inclusief afdekzeil;
 20. De kramen / standplaatsen zijn exclusief stroom, water of afvoer;
 21. LET OP: er is GEEN elektriciteit beschikbaar.;
 22. Gasflessen of andere middelen om wat dan ook te bereiden of te demonstreren op uw standplaats zijn verboden !
 23. Zaken waarin dit reglement niet voorziet, worden steeds beoordeeld en beslist door de organisatie;

Deze voorwaarden zijn vastgesteld door de organisatie Cuijk Kei Goed in samenwerking met de Gemeente en Veiligheidsdiensten.

Land van Cuijk