Spelregels Pasar Maluku Cuijk

 1. Uw voorlopige inschrijving voor deelname aan Pasar Maluku Cuijk geschiedt na betaling via deze website aan de organisatie;
 2. De organisatie beoordeelt uw inschrijving op locatie en branchering en beslist of en waar er nog plaatst is voor deelname;
 3. Restitutie van uw inschrijfgeld kan alleen indien de organisatie het evenement heeft afgelast of indien uw aanvraag niet wordt geaccordeerd;
 4. De organisatie verzamelt alle inschrijvingen en beoordeelt deze op volgorde van binnenkomst;
 5. De organisatie beslist op zo kort mogelijke termijn na binnenkomst van uw inschrijving of deelname wordt geaccordeerd;
 6. De organisatie kan uw gegevens doorgeven aan de media t.b.v. promotie van het event;
 7. Verkoop van drank is niet toegestaan en etenswaar gaat ALTIJD in overleg met de organisatie;
 8. De deelnemer mag uitsluitend goederen en waren c.q. diensten of attracties te koop aanbieden, geen dieren;
 9. Elke deelnemer kan zijn of haar kraam inrichten vanaf 08.30 uur;
 10. Elke deelnemer dient zijn of haar kraam c.q. verkooppunt om 10.45 uur volledig ingericht en bemand te hebben;
 11. Auto’s en of andere vervoermiddelen dienen om 09.30 uur van het terrein verwijderd te zijn;
 12. Elke deelnemer draagt er zorg voor dat het rondom zijn kraam of verkooppunt netjes en ordelijk uit ziet, geen vervuiling op de openbare ruimte ontstaat en ruimt na afloop van het feest eventuele afval, papierresten e.d. rondom zijn kraam op. Tevens dient hij/zij er zorg voor te dragen dat eventuele bomen of andere beplanting niet wordt beschadigd;
 13. Vanuit sociaal oogpunt is gebruik van alcohol en/of drugs rondom de kraam niet toegestaan;
 14. De Pasar Maluku Cuijk ‘openingstijden’ zijn van 11.00 uur tot 17.00 uur;
 15. Elke deelnemer is dan ook verplicht om zijn/haar kraam of verkooppunt van 11.00 uur tot 17.00 uur bemand en geopend te houden;
 16. De straten op het braderie parcours zijn voor het publiek, (Politie-Brandweer-Ambulance) en mogen op geen enkele wijze versmald worden door enigerlei uitbouw van uw kraam, verkoopwagen of dergelijke. De brandweer c.q. politie zal waarschijnlijk voor of tijdens de braderie een ronde over het parcours maken ter controle;
 17. Indien een deelnemer zich niet houdt aan enige bepaling van dit reglement kan de organisatie hem het recht ontzeggen van (verdere) deelname aan het evenement  waarbij deze zijn stand / grondplaats (zonodig) onmiddellijk dient te ontruimen zonder enige teruggave van inschrijfgeld;
 18. Door het bestellen van een kraam  wordt de deelnemer geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van dit reglement;
 19. Indien u een eigen wagen of tent heeft gelden dezelfde kosten per standplaats;
 20. De verstrekte huurkramen worden door de organisatie op de locatie neergelegd en in elkaar gezet;
 21. De kramen zijn inclusief afdekzeil;
 22. De kramen / standplaatsen zijn exclusief: stroom, water of afvoer;
 23. Stroom en water wordt alleen (indien mogelijk) op locatie in overleg verstrekt aan deelnemers;
 24. Gasflessen of andere middelen om wat dan ook te bereiden of te demonstreren op uw standplaats zijn verboden ! (alleen in overleg en schriftelijke correspondentie met de organisatie)
 25. Zaken waarin dit reglement niet voorziet, worden steeds beoordeeld en beslist door de organisatie;
Land van Cuijk